Archive for November, 2009


@AIXpi Problemet är väl bara att de som nu analyserat materialet inte
finner några konspirationer utan att de talat sanning. Pinsam länk.

Posted at 21:24 on November 30, 2009


Here we go, Tweetie 2.1

Posted at 16:53 on November 30, 2009


@johaneltes Yeah, but why would you :)

Posted at 16:51 on November 30, 2009


Installing Chromium

Posted at 14:33 on November 30, 2009


@mats_cederholm XSLT rockar och ska fan alltid användas för XML
transformering

Posted at 14:00 on November 30, 2009


RT @mike__kelly: RT @paulsandoz: Jersey/JAX-RS apps can now be deployed to
Google App Engine: http://bit.ly/8xbhY3

Posted at 12:16 on November 30, 2009


RT @jboner: RT @robey: more real-world git usage tips:

http://robey.lag.net/2009/11/29/more-git.html

Posted at 11:08 on November 30, 2009


Browsers should default to not allowing sites to resize windows. With tabs,
it makes even less sense. Now disabled in my FF.

Posted at 10:55 on November 30, 2009


Looking at Ryan Dahls talk on node.js. The future is event based.

http://bit.ly/8S1SEK

Posted at 10:19 on November 30, 2009


Working my way though a weeks backlog in my inbox

Posted at 7:43 on November 30, 2009