@kleverboi Var detta en självvald vit vecka? I så fall, varför?

Posted @ 9:24 AM on October 18, 2010